SCG Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 8
49-300 Brzeg

Zarządzanie nieruchomościami

Profesjonalny Administrator Wspólnot Mieszkaniowych

Proszę wpisać numer identyfikacyjny (klienta), który znajduje się na zawiadomieniu o wysokości opłat. Proszę wpisać bez myślników.Numer klienta

Proszę o wpisanie stanu wodomierza bez wartości po przecinku. Jeśli mamy więcej niż jeden wodomierz proszę o wypełnienie kolejnych rubryk.

 

Jeśli poprawnie wypełniono pola to wyśli naciskając przycisk

Do pobrania

Poniżej mogą Państwo pobrać gotowe wzory naszych formularzy:

Oświadczenie śmieci
Pobierz

Oświadczenie mieszkańców budynków
wielolokalowych w Łosiowie
i Leśniczówce
Pobierz

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020r

  1. Dla Brzegu POKAŻ
  2. Dla Łosiowa i Leśniczówki POKAŻ
  3. Dla Żłobizny POKAŻ
  4. Harmonogram dla Pisarzowic i Garbowa POKAŻ
  5. Selektywna zbiórka odpadów Skarbimierz POKAŻ
  6. INFORMACJA O TERMINACH ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
  7. INFORMACJA O TERMINACH WYWOZU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Odczyt wodomierzy